+7(495) 646-21-10
Moscow

FATCA

شناسایی بر پایۀ FATCA

یکی از اصول اساسی شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» رعایت کلیه الزامات قوانین روسیه و همچنین مقررات و قوانینی است که عملکرد فراقلمروی دارند و بر فعالیت مؤسسات مالی روسیه تاثیر می‌­گذارند.

از تاریخ 1 ژوئیۀ 2014 مقررات «قانون آمریکایی اخذ مالیات از حساب‌­های خارجی» (Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA) نسبت به اشخاص حقیقی جاری شد که از تاریخ 1 ژانویه 2015 برای اشخاص حقوقی نیز لازم‌الاجرا گردید. «میر بیزنس بانک» در خدمات مالیاتی ایالات متحده (IRS) همچون موسسۀ مالی ثبت نام شده و به الزامات FATCA ملحق شده‌است و از این رو موظف به انجام این الزامات است (مشارکت‌­کننده FFI).

«میر بیزنس بانک» دارای شمارۀ شناسایی واسطۀ جهانی (GIIN) است: AWQS7S.99999.SL.643.

این بانک برای اجرای الزامات قانون FATCA، یک کارمند مسئول را منصوب کرده‌است.

به منظور اجرای الزامات قانون آمریکایی مالیات‌­بندی حساب‌­های خارجی، بر اساس بند 3 مادۀ 2 قانون فدرال «معاملات مالی با اتباع و اشخاص حقوقی خارجی و اصلاح آئین‌­نامۀ تخلفات اداری روسیه و ابطال برخی موارد مفاد مقررات قانونی روسیه»، شمارۀ 173-FZ مصوب 28.06.2014، این بانک روش تشخیص، شناسایی و خدمات‌­رسانی به مالیات‌­دهندگان آمریکایی، معیارهای طبقه‌­بندی مشتریان برای هر دسته از مالیات‌­دهندگان خارجی (مالیات‌دهندگان آمریکایی) و پرسش‌­نامه را تصویب کرده‌­است. 

  • دربارۀ FATCA