+7(495) 646-21-10
Moscow

انتقال پول

ساعات کار «میر بیزنس بانک»

 

این بانک در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 تا 16:30 آماده اریه خدمات به مشتریان است.

ساعت کار برای پذیرش اسناد و انتقال پول به ارز روبل روسیهدر قلمروروسیه

9.30-16.00

ساعت کار برای پذیرش اسناد و انتقال ارز خارجی و روبلروسیه به بانک های خارجی و انتقال ارز خارجی در قلمروروسیه

9.30-14.30

ساعت کار برای دریافت و پرداخت نقدی

9.30-16.30

نقل و انتقال بین المللی وجوه

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» این امکان را برای مشتریان فراهم کرده که معاملات خود رابا بهره-گیری از حساب های کارگزاری در بانک های ایرانی با ریال انجام دهند. این بانک همچنینارزهارا با نرخ مناسب مبادله می کند. حواله به درهم امارات نیز امکان پذیر است.

از آنجایی که روزهای کاری موسسات بانکی روسیه و ایران با یکدیگر تفاوت دارند، باید در نظر داشت که حواله هایی کهدر روزهای پنج شنبه یا جمعه به مقصد ایران دریافت می شوند،روز شنبه همان هفته (هفته بعد) به حساب گیرنده واریز خواهند شد.

ارسال حواله به ایران به واسطه «میر بیزنس بانک»

اگر می خواهید یک بار حواله ای به ایرانارسال کنید، نیازی به افتتاح حساب نزد میر بیزنس بانک ندارید.

شما می توانید از خدمات میربیزنس بانک همچون بانک واسطه برای پرداخت از حساب خود نزد بانک دیگر استفاده کنید.

لطفاً در نظر داشته باشید که چنین حواله ای عملیات ارزی شمرده می شود وبرای انجام آن باید اسنادی را که دستورالعمل شمارۀ 138-И مورخ 2012.06.04 بانک روسیه در نظر گرفته، به بانک خود که عامل کنترل ارزی است،ارائه دهید.