+7(495) 646-21-10
Moscow

دریافت و پرداخت نقدی و انتقال وجوه

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» برای شرکت‌های مقیم روسیه و شرکت‌های غیر مقیم در روسیه حساب‌های روبلی، یورویی، دلاری و درهم امارات متحده عربی افتتاح می‌کند. 

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب را می‌تواند نمایندۀ شرکت که دارای وکالت‌نامه تاییدشده در دفتر اسناد رسمی باشد، به بانک تحویل بدهد. تصویر گذرنامه‌های یادشده در کارت نمونۀ امضاء و مهر شرکت نیز باید در دفتر اسناد رسمی تایید شده باشند.

خواهشمند است به بند 21 فرم افتتاح حساب توجه بفرمایید. لطفاً منابع تأمین حساب و مصرف وجوه را مشخص کنید.

خواهشمند است قبل از مراجعه به بانک، تاریخ و زمان دقیق مراجعت خود را با تلفن یا پست الکترونیکی به اطلاع کارمندان بانک برسانید.