+7(495) 646-21-10
Moscow

FATCA

صفحۀ اصلی / موسسات مالی / FATCA

FATCA

 شناسایی بر پایۀ FATCA

یکی از اصول اساسی شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» رعایت کلیه الزامات قانونگذاری روسیه و همچنین مقررات و قوانینی است که عملکرد فراقلمروی دارند و بر فعالیت مؤسسات مالی روسیه تاثیر می­گذارند.

 از تاریخ 1 ژوئیۀ 2014 مقررات «قانون آمریکایی اخذ مالیات از حساب­های خارجی» (FATCA) نسبت به اشخاص حقیقی جای شد که از تاریخ 1 ژانویه 2015 برای اشخاص حقوقی نیز لازم الاجرا شد. «میر بیزنس بانک» در خدمات مالیاتی ایالات متحده (IRS) همچون موسسه مالی ثبت نام شده و به الزامات FATCA ملحق شده است و از این رو موظف به انجام این الزامات است (مشارکت­کننده FFI).

 «میر بیزنس بانک» دارای شماره شناسایی واسطه جهانی (GIIN) است: AWQS7S.99999.SL.643.

 این بانک برای اجرای الزامات قانون FATCA، یک کارمند مسئول را منصوب کرده است.

 به منظور اجرای الزامات قانون آمریکایی مالیات­بندی حساب­های خارجی، بر اساس بند 3 ماده 2 قانون فدرال «معاملات مالی با اتباع و اشخاص حقوقی خارجی و اصلاح آئین­نامۀ تخلفات اداری روسیه و ابطال برخی موارد مفاد مقررات قانونی روسیه»، شمارۀ 173-FZ مورخ 28.06.2014، این بانک روش تشخیص، شناسایی و خدمت­رسانی به مالیات­دهندگان آمریکایی، معیارهای طبقه­بندی مشتریان برای هر دسته از مالیات­دهندگان خارجی (مالیات دهندگان آمریکایی) و پرسش­نامه را تصویب کرده­است. 

  • О FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)