+7(495) 646-21-10
Moscow

سپرده‌ها

مشتریان گرامی!

شما می‌توانید وجوه خود را  نزد «میر بیزنس بانک» با شرایط مطلوب سپرده­‌گذاری کنید!

سپردۀ اشخاص حقوقی در بانک به موجب قانون فدرال شمارۀ 177-ФЗ مصوب 23.12.2003 «بیمۀ سپرده­‌ها در بانک‌­های فدراسیون روسیه» بیمه می‌شود.

«میر بیزنس بانک» در فهرست بانک­های شرکت­کننده در سیستم اجباری بیمۀ سپرده با شماره 1014 ثبت نام شده­‌است.شرایط پایه برای سپرده­‌گذاری اشخاص حقوقی

 

بهره سالیانه

حداقل سپرده

مدت سپرده­‌گذاری

3.5 درصد

یک میلیون روبل

از 30 تا 180 روز

 

  • ارز سپردهروبل روسیه
  • سپرده قابل افزایش­ نیست.
  • برداشت از سپرده پیش از سررسید مجاز نیست.
  • سود سپرده از روز بعد از تاریخ واریزی وجوه در حساب سپرده، تا تاریخ پایان مدت سپرده، محاسبه می­شود. بهره با استفاده از تعداد واقعی روزهای تقویم در یک سال (365 یا 366 روز) محاسبه می­شود.
  • سود در روز انقضای مدت زمان سپرده پرداخت می­شود.
  • فسخ زودهنگام قرارداد سپرده به تشخیص بانک به صورت انفرادی و با امضای توافق‌­نامه تکمیلی ممکن است.
  • تمدید مدت زمان سپرده با توجه به شرایط جاری در «میر بیزنس بانک» در تاریخ تمدید امکان­پذیر است.

 

این شرایط پایه است و با تصمیم هیئت مدیره «میر بیزنس بانک» به صورت جداگانه قابل تغییر است