+7(495) 646-21-10
Moscow

CRS

خانه / مؤسسات مالی / CRS

CRS

شناسایی مبتنی بر CRS

یکی از اصول اساسی شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» رعایت کلیه الزامات قانونگذاری روسیه و همچنین مقررات و قوانینی است که عملکرد فراقلمروی دارند و بر فعالیت مؤسسات مالی روسیه تاثیر می­گذارند.

 12 مه 2016 خدمات مالیاتی فدرال روسیه به نمایندگی از فدراسیون روسیه موافقت­نامه چندجانبه نهادهای ذی­صلاح برای تبادل خودکار اطلاعات حساب مالی را امضا كرد و قصد خود را برای مشاركت در تبادل اطلاعات مالی سال 2017 در سال 2018 تأیید كرد.

 27 نوامبر 2017 قانون فدرال «اصلاح بخش اول قانون مالیاتی فدراسیون روسیه در رابطه با اجرای مبادلۀ خودکار بین­المللی اطلاعات و اسناد مربوط به گروه شرکت­های چندملیتی» شماره 340-FZ مورخ 27/11/2017 لازم الاجرا شد. طبق این قانون، روسیه مجبور است شرایط استاندارد گزارشگری مشترک (از این پس - CRS) را رعایت کند.

 استاندارد CRS را سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تهیه و تصویب کرده و آن یک زمینۀ جهانی برای تبادل خودکار بین­المللی اطلاعات در بارۀ مشتریان موسسات مالی است.

 پس از پیوستن به CRS، مقامات مالیاتی روسیه اطلاعات مربوط به حساب­های بانکی شرکت­ها و اشخاص حقیقی را دریافت خواهد کرد که مالیات­دهندگان روسیه هستند و در سازمان­های مالی کشورهای پیوسته با CRS و دارای قرارداد تبادل اطلاعات با روسیه حساب باز کرده­اند.

سازمان­های مالی روسی نیز موظف هستند اطلاعات مشابهی را در مورد حساب­های مالیات­دهندگان تمام کشورهای خارجی که نزد آنها حساب دارند، به سازمان مالیاتی روسیه ارائه دهند. افزون بر این، مشتریان نیز موظفند چنین اطلاعاتی را با درخواست سازمان مالی به آنها ارائه دهند.

 اطلاعات دربارۀ حساب­ مالیات­دهندگان خارجی در سازمان­های مالی روسیه سپس به مقامات ذیصلاح شرکای CRS ارائه داده می­شود.

 اینگونه اطلاعات سالیانه تبادل می­شود.

 روسیه مبادله بین­المللی اطلاعات مالی را از سال 2018 آغاز می­کند.

 «میر بیزنس بانک» در مورد شناسایی محل اقامت مالیاتی بر پایۀ CRS مشورت نمی­کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محل اقامت مالی، لطفاً به درگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مراجعه فرمایید:  http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-resociation/#d.en.347760

 

به منظور رعایت الزامات CRS، اگر بر پایۀ معیارهای مقررشده مالیات­دهندۀ خارجی شمرده شوید، 

باید یک یا چند فرم صدور گواهی­نامه (پرسشنامه) را پر کنید.