+7(495) 646-21-10
Moscow

موسسات مالی

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» خواستار گسترش و تحکیم روابط کاری با نهادها و سازمان¬های مالی است

چنانجه در روسیه یا ایران مستقر هستید و به درخواست مشتریان یا بانک های کارگزار خود قصد نقل و انتقال وجوه را دارید، آسان ترین راه استفاده از خدمات شبکه کارگزاری ما است.

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» همیشه آماده ارایه مشاوره در خصوص چگونگی انجام سریع و ایمن پرداخت های یبن المللی با حداقل هزینه است.

به ما ملحق شوید.