+7(495) 646-21-10
Moscow

مبارزه با پول‌شویی

سیاست «میر بیزنس بانک» در زمینۀ مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

«میر بیزنس بانک» از مقررات قانون فدرال 115-FZ «مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» مصوب 07.08.2001 و توصیه‌های بانک مرکزی روسیه پیروی می‌کند.

برای بانک‌های کارگزار و طرف‌های معاملۀ «میر بیزنس بانک»

«میر بیزنس بانک» بر اساس مقررات «قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» (شمارۀ 115-FZ مصوب 07.08.2001) و توصیه‌های بانک مرکزی روسیه، از هرگونه عـملیات و معاملاتی جلوگیری می‌کند که مستقیما یا غیر مستقیما با پول‌شویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی ارتباط داشته باشند.

«میر بیزنس بانک» برای اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای خارجی فاقد شخصیت حقوقی و همچنین اشخاصی که از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند، بدون ارائه اسناد و مدارک رسمی شناسایی، حساب باز نمی‌کند و از ایشان سپرده نمی‌پذیرد.

این بانک با بانک‌های غیر مقیم، که فاقد حضور دائمی مدیریت در قلمرو کشورهایی هستند که در آن ثبت‌نام شده‌اند، رابطه کارگزاری ایجاد نمی‌کند.

اگر مشتری و یا نمایندۀ مشتری مدارک رسمی مورد نیاز برای شناسایی مشتری، نماینده مشتری، صاحبان حساب، ذی‌نفعان و بهره‌گیران از حساب بانکی را به بانک ارائه ندهند، بانک قرارداد افتتاح حساب بانکی یا سپرده را با مشتری امضاء نخواهد کرد.

«میر بیزنس بانک» رسما تأیید می‌کند که فعالیت‌ها و عملیات بانکی آن هیچ ارتباطی با تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ندارد.